ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ


คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ" ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2 โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้น เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า และอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วยผู้แทนจาก 7 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิรูปด้านการศึกษา กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มการค้าเสรี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสารมวลชน และกลุ่มสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย นอกจากนี้ในงานยังมีพิธีรับมอบกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในช่วงก่อนเริ่มเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า