ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กรชำนาญการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันมหาธีรราชเจ้า” ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา

 

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า