ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคมใน พระบรมมหาราชวัง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า