ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า


         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้ธีม Thailand Democracy Talk #1 หัวข้อ "Regional Identities and Elections" 

โดยมีวิทยากรบรรยายคือ Associate Professor Joel Sawat Selway จาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก
- ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

         ร่วมอภิปรายด้วย ภายในงานมีการบรรยายถึง ผลการสำรวจว่าคนไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งผู้บรรยายแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพ นั้น ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตนเอง ว่ามีความเป็นไทยมากน้อยเพียงใด และอัตลักษณ์เหล่านั้น จะมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองอย่างไร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า