ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 24


             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 24 เริ่มต้นด้วยพิธีสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  จากนั้น เป็นกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ณ โถงรับรอง ฝั่งสำนักงาน สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงานของสถาบันให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง โดยในปีนี้สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยให้การบริการสาธารณสุขมีความพร้อมยิ่งขึ้น และก้าวขึ้นมาเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงสืบต่อไป

             เวลา 10.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชนะสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า