ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณ และประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565


               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า มอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจาก 6 หลักสูตร ได้แก่ 

              หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 10 และ 9 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 10 (เพิ่มเติม) จำนวน 509 คน ในช่วงท้าย ประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า