ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ JICA จัดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า


            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า และครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น งานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานโครงการเวทีสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “Recent Developments of Japan’s Security and Foreign Policy and Southeast Asia” ณ ห้องประชาธิปก ฝั่งอาคารเรียน สถาบันพระปกเกล้า

            กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า และ  Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand Office ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา  การสัมมนาหัวข้อ “Recent Developments of Japan’s Security and Foreign Policy and Southeast Asia” บรรยายโดย Dr. KITAOKA Shinichi, Special Advisor to the President (former President) of Japan International Cooperation Agency (JICA) ศาสตราจารย์กิตติคุณจาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยสาระสำคัญ กล่าวถึง มาตรา 9 แห่งรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงในหลักการและการบริหารภายใต้การกำกับดูแลของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ แนวคิด Free and Open Indo-Pacific (FOIP) หรืออินโด-แปซิฟิกที่เสรีและการเปิดกว้างนโยบายญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Official Development Assistance (ODA) หรือ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ การสหภาพแปซิฟิกตะวันตก” ทั้งนี้ ในเวทีสัมมนาดังกล่าว ยังมีการซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินนโยบายสาธารณะในอนาคตอีกด้วย

         การจัดสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญของสถาบันพระปกเกล้ากับองค์กรนานาชาติในการขับเคลื่อนงานวิชาการที่จะนำองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งต่อไปสู่เวทีนานาชาติต่อไป

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า