ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 30


          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า   พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 30 โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและรับมอบดอกไม้แสดงความยินดี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า