ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558


ช่วงเช้าวันที่ 4 ธ.ค.58 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า