ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


           นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต กรรมการหริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงาน 

          โดยวันแรก 18 ตุลาคม 2565  เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจไทยในเวียดนาม ของ Big C Supermarket สาขา Thang Long โดยมี Mr.Pual Le  (Vice President Operation Support and Director  SME Project , Central Group Vietnam) และคุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกุล (Head of International Corporate Affairs) Central Retail Vietnam  ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาและการร่วมมือทางการค้าของธุรกิจข้ามชาติและธุรกิจท้องถิ่น 

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565   ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะศึกษาดูงานพร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต เข้าเยี่ยมคาราวะและรับฟังเรื่องความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม ทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของของชาวเวียดนาม รวมถึงการเข้ามาพัฒนาการเศรษฐกิจของกลุ่มทุนไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย โดยมี นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ   ส่วนช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะเข้าศึกษาดูงานที่ Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการทางการเมืองที่สำคัญของเวียดนามในการผลิตผู้นำเข้าสู่ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างประเทศไปในทิศทางเดียวกัน คณะได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ " Vietnam’s  Economic and Growth : Goals and Pathways" โดย Assoc. Prof.Dr.Duong Trung Y, (Vice President, HCMA) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 

        สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม 2565  คณะเข้ารับฟังทิศทางการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจ Hai Phong หัวข้อ “Hai Phong Economic Zone : Visions and Development” โดย Mr.Bui Ngoc Hai รองผู้อำนวยการหน่วยงานบริหารเขตเศรษฐกิจไฮฟอง พร้อมคณะ ณ Hai Phong Economic Zone Authority ซึ่งการศึกษาดูงานในทุกหน่วยงานได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และได้รับความรู้ ประสบการณ์จากพื้นที่จริง ที่จะสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า