ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง


             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน "ลอยกระทงรวมใจ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ" ซึ่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด (ธพส.) จัดงานลอยกระทงประจำปี 2565 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า