ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy” (Great Leap towards SMART Academy)


        เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมงาน “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy” (Great Leap towards SMART Academy) ภายใต้แนวคิดการนำงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน จัดขึ้นโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำเสนอแนวทางการพลิกโฉมงานวิจัยและงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ SMART Academy รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรกับเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา และเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานเครือข่าย บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และทราบถึงการพัฒนางานด้านการวิจัยและงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ในทุก ๆ ด้าน

        โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประโนในการเปิดกิจกรรม นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา กล่าวรายงาน  นายดาราริธ คิม-ยีท (Mr. Dararith Kim-Yeat) ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย (Parliamentary Centre of Asia: PCAsia) ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึงประเด็นการ “ก้าวสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนของศูนย์ PCAsia  กับการสนับสนุนงานวิชาการของวุฒิสภา” และประธานวุฒิสภา เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นิทรรศการของสถาบันพระปกเกล้า และหน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ จากนั้นสถาบันพระปกเกล้าเปิดเวที นำเสนอหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  เพื่อการใช้ประโยชน์ในภารกิจวุฒิสภา” นำโดยนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ทีมนักวิชาการ และนักฝึกอบรม ของสถาบันพระปกเกล้า

        นอกจากนี้ทีมสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ได้แนะนำแอปพลิเคชั่น KPI E-Learning ให้แก่ประธานวุฒิสภา รวมถึงผู้บริหารในวงงานวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงความรู้ โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาเป็นตัวเชื่อมส่งต่อองค์ความรู้ดีๆ ซึ่งจะเป็นคลังความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของวุฒิสภาต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า