ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารจาก JICA สำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


             เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ Mr. SUZUKI Kazuya, Chief Representative จาก Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงานประเทศไทย และคณะ ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ เกิดขึ้นในโอกาสที่ Mr. SUZUKI ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ของ JICA สำนักงานประเทศไทย และเพื่อหารือในความร่วมมือทางวิชาการต่อไป ดั่งเช่นการจัดเวทีสัมมนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ JICA CHAIR หัวข้อ “Recent Developments of Japan’s Security and Foreign Policy and Southeast Asia” ได้รับเกียรติจาก Dr. KITAOKA  Shinichi, Special Advisor to the President (former President) of Japan, International Cooperation Agency (JICA), และ Emeritus Professor of the University of Tokyo โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยทาง JICA ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดงานเชิงวิชาการร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ทั้งภายใต้งาน JICA CHAIR หรือ งาน KPI Public Lecture ในประเด็นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม, ท้องถิ่น, และอื่นๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ณ ประเทศญี่ปุ่น 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า