ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพัฒนาบุคลากรภาควิชาการ


        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยมี นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญในการอบรมนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสาร และบุคลิกภาพและยังได้รับเทคนิคการรู้จักเข้าใจตัวตน จากอาจารย์สราวุธ บูรพาพัธ  ด้วยกระบวนการที่ทำให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานให้ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า