ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยามสู่แคนาดา 1931


             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931” ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ประธานในพิธีถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกล่าวที่มาและความสำคัญของการจัดนิทรรศการ ความว่า “นิทรรศการเป็นการบอกเล่า เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแคนาดาในปี 1931 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทางการประเทศแคนาดาได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทางตะวันออกไกลพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศแห่งนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงวางพระองค์ด้วยพระสิริโฉมและพระอัจฉริยภาพอันแสดงออกถึงความเป็นสมัยใหม่และความเป็นประชาธิปไตย”

            จากนั้น H.E. Dr. Sarah Taylor (เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย) กล่าวที่มาและความสำคัญของการจัดนิทรรศการ และต่อด้วยพิธีเปิดนิทรรศการโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) H.E. Dr. Sarah Taylor (เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย) และดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า) ร่วมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ  คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และแขกผู้เกียรติร่วมเดินชมนิทรรศการ โดยมี นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ (พนักงานภัณฑารักษ์) นำชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า