ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี – ระยอง


           ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า สำนักบริการวิชาการ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)” รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี – ระยอง โดยกิจกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ณ โรงเรียนวัดเสม็ด  จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงาน “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย”  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาลงศึกษาดูงาน “ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ”ณ โรงเรียนวัดหนองคอกหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการโดยละเอียด  ส่วนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงาน “การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง  ซึ่งการศึกษาดูงานตลอดทั้ง 3 วันได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมา นำทีมโดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า