ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดเทศกาลฤดูหนาว The Winter Festival Bangkok 2015


วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะพนักงานของสถาบันฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ ในงานพิธีเปิดเทศกาลฤดูหนาว The Winter Festival Bangkok 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ถนนบูเลอวาร์ด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า