ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ “Lien Development Conference 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์"


         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ร่วมเป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ Lien Development Conference 2022  หัวข้อ “The Dynamics of Governance in a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous World” ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยาย ในหัวข้อ “Countermeasures against and issues regarding COVID-19: Thailand” สาระกล่าวถึงมาตรการการรับมือและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย

         ทั้งนี้งานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2022 โดยความร่วมมือกันระหว่าง Nanyang Technological University (NTU), Lien Ying Chow Legacy Fellowship, International Institute of Administrative Sciences headquartered in Brussels และ the Stratagem Group  โดยมีนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้สนใจจากนานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ทั้งนี้ Nanyang Technological University (NTU) เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่แห่งประเทศสิงคโปร์ และเป็นเครือข่ายต่างประเทศของสถาบันพระปกเกล้าที่มีกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า