ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


             เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 7 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดสระเกศ จากนั้น เป็นพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ “20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ร้อยเรื่องนิทรรศการ สานต่องานพิพิธภัณฑ์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติในเครือข่ายของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม 

           ภายในงานยังมีการจัดแสดงสมุดที่ระลึกในโอกาสพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 หนังสือวิชาการ พร้อมของที่ระลึก โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาจากนั้น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเสวนา “จากก้าวแรกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บุกเบิกการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายสมชาย ณ นครพนม อนุกรรมการจัดหาและอนุรักษ์โบราณวัตถุในรัชกาลที่ 7 และอดีตกรรมการยุคก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ได้เล่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ประวัติของอาคารอนุรักษ์  การบุกเบิกก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งวัตถุในการจัดแสดง และเอกสารสำคัญต่างๆในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระราชนิยมส่วนพระองค์ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า