ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565


        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนางสาวปรารถนา ทองรักษ์ หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day)” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กับกิจกรรม “รวมพลังไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้ในงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า