ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Senate Secretariat General of the Kingdom of Cambodia ลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ


         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และคณะ ร่วมพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความร่วมมือกับ Senate Secretariat General of the Kingdom of Cambodia โดย และ H.E Mr. Oum Sarith, Secretary General of the Senate เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ Special Functioning Hall, The Senate กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

        ก่อนพิธีลงนาม H.E Mr. Oum Sarith ได้แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้าที่เดินทางมาร่วมลงนามต่ออายุความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวุฒิสภา และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการต่อไป โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ทางหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ต่อไปในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า