ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ราตรีไกลกังวล”


             เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “ราตรีไกลกังวล” เนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารรำไพพรรณี  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดดำเนินการมาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 จึงจัดงาน “ราตรีไกลกังวล” โดยนำ “อาหาร” มาเชื่อมโยงถึงสุนทรียะและวัฒนธรรมการกิน และการร่วมสัมผัสประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ปรุงอย่างพิเศษ ตามแนวคิดเมนูที่เชื่อมโยงกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ให้เกียรตินำชมและเล่าประวัติเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาคารอนุรักษ์ ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  อีกทั้ง มีกิจกรรมพิเศษ โดยนำแขกผู้มีเกียรติ ไปยังห้องจัดเลี้ยง บนชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี ชมทิวทัศน์พระบรมบรรพต รับฟังดนตรีเครื่องสายฝรั่งเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการเมนูอาหารซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงถึงทั้งสองพระองค์ และชื่อเมนูอาหารอย่างพิเศษเช่นเดียวกับเมนูพระกระยาหารในรัชสมัย 

         “ราตรีไกลกังวล” จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมทั้งเรียนรู้ประวัติของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า