ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ และพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ


           เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำผู้บริหารและพนักงานของสถาบัน วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (วันรัฐธรรมนูญ) ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา อาคารรัฐสภา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า