ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าพบเลขาธิการ National Assembly of Cambodia พร้อมเยี่ยมชมรัฐสภากัมพูชา


          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า นำโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และคณะ เข้าเยี่ยมและสนทนากับ HE.Mr. Leng Penglong เลขาธิการ General Secretariat of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia ณ อาคารรัฐสภา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสององค์กร และความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า คือ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดย เลขาธิการ General Secretariat of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia มีความสนใจในพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าและหวังจะได้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ่วมกันในอนาคต

          นอกจากนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะยังได้รับเกียรติจาก Mr. Prakath PEN, Advisor to the President of the Cambodian National Assembly, Deputy Director General for Legislation and Research, and TCS Manager ในการนำชมรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและคณะเป็นอย่างยิ่ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า