ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2566


          เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2566  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารของสถาบัน เข้าพบขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารวุฒิสภา รัฐสภา เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 พร้อมรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสถาบันต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า