ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดกิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ รัฐสภา


           เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานประชาชน รัฐสภา  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำทีมพนักงานศูนย์สื่อสารองค์กร และสำนักการเมืองภาคพลเมือง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า ได้นำเกมส่งเสริมความรู้หน้าที่พลเมือง คลิปวิดิโอ “ต่อมสำนึกอักเสบ”  กิจกรรมอ่านนิทาน “หนูดี ... ทำได้”  กิจกรรมเกมบิงโก เสริมทักษะความรู้รอบตัว กิจกรรมวาดภาพระบายสี และอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารหลายท่าน อาทิ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการวุฒิสภา , ผศ. ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้ง เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง เยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันฯ อย่างคับคั่ง ภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของน้องๆ เยาวชนตลอดทั้งวัน

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" 
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566 
นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต"
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566  
ประธานรัฐสภา 
นายชวน หลีกภัย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า