ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและบรรยายบทบาทภารกิจของสถาบันฯ การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมสำหรับการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนานโยบายสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

      ทั้งนี้ คณะนักศึกษาให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-learining รวมทั้งการทดลองเล่นเกมประชาธิปไตย และแอปพลิเคชั่นการเลือกตั้ง การสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า