ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมติดอาวุธให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง


          20 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 

          โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กล่าวต้อนรับกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ  และดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการเลือกตั้ง

          นอกจากนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ "เลือกตั้ง 2566 เราต้องรู้อะไรบ้าง" โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย และมีการนำเสนอกิจกรรม "Kpi Election Forum เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย" โดย อาจารย์ปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนางสาวปรารถนา ทองรักษ์ นักบริหารโครงการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ในฐานะคณะทำงานของกิจกรรม

          ซึ่ง Kpi Election Forum นี้ถือเป็นแหล่งความรู้ ที่รวบรวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 66 ซึ่งกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th และศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานการเมืองพลเมืองต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า