ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสาธารณะ “China-Thailand Relations and Belt and Road Initiative” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า สถาบันฯ ได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ China Center for Contemporary World Studies (CCCWS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการ “เวทีสัมมนาสาธารณะ”  China in Sight, Global Insight หัวข้อ “China-Thailand Relations and Belt and Road Initiative”  เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประเด็นวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงศึกษาการดำเนินโครงการ Belt and Road Initiative (หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Qi Wei ตำแหน่ง Deputy Director General จาก CCCWS เป็นผู้บรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้

          ทั้งนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้  รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะวิทยากรพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่งอีกด้วย

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดงานสัมมนาสาธารณะดังกล่าว ได้ทาง Facebook : สถาบันพระปกเกล้า 
บรรยายเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษตามลิงค์ด้านล่าง

https://fb.watch/k1TyUpLrxh/

https://fb.watch/k1TDOAC2cV/


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า