ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาว ปศส.2566”


          เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง จัดงาน“คืนสู่เหย้าชาว ปศส.2566” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม , นายอนุกุล ปีดแก้ว ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  , นางสาวอาภรณ์ บำรุงสุข ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ และจิตอาสาเพื่อสังคม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเข้าใจภาคประชาชนด้านนโยบายสาธารณะ 

          นอกจากนี้ ชมรม ปศส. ยังมอบเงินสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมภาคพลเมือง” จำนวน 100,000 บาท แก่สถาบันพระปกเกล้า ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเป็นพลเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งสู่ภาคประชาสังคมและเยาวชนทั่วประเทศ

          ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชมรม ปศส. และนักศึกษา ปศส. ทุกรุ่น ยังได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า