ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย


          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ทีมงาน สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย” ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ พี่ๆทีมงาน สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ และแนะนำภาพรวมบทบาทภารกิจของสถาบันฯ และแนะนำเกมและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เกม Timeline Democracy, Local Election, Peace Socracy, เกมบันไดงู และเกม Big Rock 1 รวมทั้ง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการทดลองเล่นเกมประชาธิปไตย และแอปพลิเคชั่นการเลือกตั้ง การสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า