ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.จัดอบรมโครงการ “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” ณ จังหวัดยะลา


          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการ  “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิ Friedrich Naumann Foundation ให้กับโรงเรียนในจังหวัดยะลา  นำทีมโดย ผอ.ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดการอบรมโครงการ “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” ณ จังหวัดยะลา

          โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังคำกล่าวรายงานจากอาจารย์ไพศาล  อาแซ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอรามัน อำเภอยะหา และอำเภอบีนนังสตา และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คนรวมครูผู้ฝึกสอน รวมทั้งสิ้น 65 คน 

          ซึ่งบรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระของการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา และทักษะแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยมีวิทยากรผู้ร่วมบรรยายได้แก่ ดร.ชลัท  ประเทืองรัตนา ,ดร.สุรชัย  ไวยวรรณจิตร,ดร.พิพ์รภัช  ดุษฎีอิสริยกุล ให้เกียรติร่วมบรรยายในครั้งนี้

          ทั้งนี้ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์และน้องๆ นักเรียน จะได้นำความรู้ไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า