ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการบรรยาย "การจัดการความขัดแย้ง"


          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 55 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ การทำงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ การจัดการความขัดแย้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้มีความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ณ  ห้องห้ากันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า