ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัดพิธีเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10


          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการ จัดพิธีเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า 

          โดยมีอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และเปิดหลักสูตร ความสำคัญกล่าวถึง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้เกิดการปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้นำธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน และสามารถเผยแพร่สมาธิ เพิ่มพลังจิตตามหลักการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) 

          ทั้งนี้ อาจารย์นฤมล ซู ผู้ดูแลสาขา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน และกล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ โดยมีผู้แทนนักศึกษา ชาย 2 ท่าน หญิง 2 ท่าน นำพานธูปเทียนแพ และนำพานดอกไม้ ถวายพระรัตนตรัย 1 คู่ หลวงปู่มั่น 1 คู่ และหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้เข้าอบรมถวายดอกไม้และเทียนมอบตัวเป็นศิษย์ หลังจากนั้นอาจารย์นฤมล ซู นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ 

          ต่อจากนั้นนิมนต์ พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขันติพโล) ดร. กล่าวให้โอวาทและบรรยายหัวข้อ 1.1.00 จุดประสงค์ของการทำสมาธิ และเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิ

          หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรวมทั้งสิ้น 102 คน มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 200 ชั่วโมง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า