ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต


          ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น  MB1 อาคารรัฐสภา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

          และช่วงเช้าวันเดียวกัน (วันที่ 30 พฤษภาคม 2566) สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า