ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต


          30 พฤษภาคม วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

          กิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า