ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

          โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้ช่วยเลขาธิการ) และนางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ (รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ (ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

          ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในด้านความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ด้านทรัพยากร รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานวิชาการ และกิจกรรมอื่นร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า