ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านำเสนอโครงการ READ JAPAN PROJECT 2023


          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอก และ คุณณัฐวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์ จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และพนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการ READ JAPAN PROJECT 2023 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย Tokyo Foundation โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านการบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษให้กับมหาวิทยาลัยและห้องสมุดทั่วโลก

          โดยสถาบันพระปกเกล้ามีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานด้านวิชาการให้ยิ่งมากขึ้น นอกจากนี้ทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า แหล่งรวมองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง รวมถึงหนังสือที่ผลิตโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า