ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รับมอบภาพวาดประมูลเพื่อนำรายได้เข้า “กองทุนส่งเสริมภาคพลเมือง”


          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้ารับมอบภาพวาด ที่คณะนักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 22 ประมูลเพื่อนำรายได้เข้า “กองทุนส่งเสริมภาคพลเมือง” ของสถาบันพระปกเกล้า จาก นายพชรพล ใบสมุทร ประธานนักศึกษาหลักสูตร ปรม. 22

          โดยจะนำเงินที่ประมูลภาพได้มอบให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเป็นพลเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งสู่ภาคประชาสังคมและเยาวชนทั่วประเทศต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า