ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ปลุกพลังพลเมืองท่าศาลา


          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมและติดตามประเมินผลพลังพลเมืองพัฒนาตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางอวยพรศรี เชาวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และ เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรม มีภาคส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

  1. สำนักงานประมงจังหวัดฯ
  2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา
  3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา
  4. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช
  5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  6. อบต.ท่าศาลา

          รายละเอียดกิจกรรมมีการรวมพลังกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กรรมการสภาพลเมือง นักเรียนพลเมือง ร่วมกันรักษาอนุรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปล่อยปู ปลูกป่าโกงกาง เก็บขยะ (พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา) และประชุมเชิงปฏิบัติการพลังพลเมืองเพื่อการพัฒนาตำบลท่าศาลา 3 ประเด็น ได้แก่ 

  1. การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
  2. เกษตรที่เป็นธรรม ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร
  3. การท่องเที่ยวชุมชน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า