ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

JICA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมทางวิชาการ


          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 Mr. SHIROUZU Kenichi, Senior Deputy Director, Southeast Asia Division 4, Southeast Asia and Pacific Department กับ Ms. KAWASHIMA Natsumi จาก Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. SUZUKI Kazuya, Chief Representative และคณะ จากสำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าของนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ พร้อมร่วมหารือถึงความร่วมมือในการจัดโครงการ JICA ต่อเนื่องในปีนี้ กับคณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต  ที่ปรึกษาการต่างประเทศ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย และพนักงานวิเทศสัมพันธ์
  
          จากความสำเร็จในการร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันพระปกเกล้ามาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าดำเนินงานและจัดหลักสูตรอันหลากหลายด้านการเมืองการปกครอง JICA จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งยังแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวิชาการร่วมกัน เช่น การจัดบรรยายสาธารณะ งานประชุมวิชาการประจำปี การศึกษาวิจัย การบรรยายในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 

          Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น : เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศมากมาย ผ่านการพัฒนาโครงการ หลักสูตร งานวิจัย และงานอาสาสมัคร การให้ทุน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า