ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย

  • นายพรชัย พรศิริโกศล และนางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ผู้แทนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26
  • นายพชรพล ใบสมุทร และนายสุชารีย์ แสงหาญ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร และรองศาสตราจารย์ ณัฐดนัย หาญการสุจริต ผู้แทนหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 21
  • นายธนกฤษ์ พรหมมณี และดร.พรรณวิภา ศุภธนพัฒน์ ผู้แทนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13

          ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อถวายความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า