ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบร่วมสนทนากับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาการต่างประเทศ และ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ Ms. Nutrada  Siriarkkalarp, Political Officer

          โดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลสนทนาหารือขยายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ดร.ถวิลวดี จึงได้เล่าถึงภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้าขณะนี้ นั่นคือการให้ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่ การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เอกอัครราชทูตอิสราเอลได้แลกเปลี่ยนภารกิจและการดำเนินงานในประเทศอิสราเอล มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างองค์กรในประเทศอิสราเอล และกิจกรรมทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เพื่อสานต่อองค์ความรู้ เช่น การสัมมนา การจัดหลักสูตร การบรรยายพิเศษ เป็นต้น

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า