ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานและพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี


          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานเยาวชนพลเมืองดีพัฒนากลไกทางสังคม ผ่านฐานรากวัฒนธรรมชุมชน และจัดพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

          ทั้งนี้ การนำเสนอโครงงานจากเยาวชน 11 โรงเรียนพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เพื่อนำไปปรับให้สามารถพัฒนาและนำเสนอโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ด้วยฐานทางวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ได้ 

          หลังจากนั้น อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี พร้อมให้โอวาท ชื่นชมในความสามารถของเยาวชนรุ่นนี้ และให้กำลังใจในการดำเนินงานสร้างความเป็นพลเมืองให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า