ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันพระปกเกล้า ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2566  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี อีกทั้งได้รับเกียรติจาก กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,948,216.97 บาท จึงประกาศเพื่อผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

          ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนพระปริยัติวัดชัยชนะสงคราม จำนวน 10,000 บาท และโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า