ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน สปสช. ครบรอบ 21 ปี


          20 พฤศจิกายน 2566 ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วย พนักงาน สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครบรอบ 21 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ โดยมีนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้การต้อนรับและรับเงินสนับสนุนฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า