ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ละครเวที สถานีปลายทาง : The Last Station


"ผลของสงครามสร้างเหยื่อและวีรบุรุษที่ไม่มีลมหายใจ คนที่ไม่มีลมหายใจจะเจรจาได้อย่างไร?" บรรยากาศรอบ VIP และสื่อมวลชน ละครเวที "สถานีปลายทาง : The Last Station" โดย นศ.สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข(สสสส.) รุ่นที่6 นำแสดงโดย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท, วีระ สมความคิด, ศิริชัย ไม้งาม, พะเยาว์ อัคฮาด, สมบัติ บุญงามอนงค์ และแทนคุณ จิตต์อิสระ ในงานการนำเสนอผลงานสู่เวทีสาธารณะ "สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง" ของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า