ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ในรายการ “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ” ให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตอน “ท้องถิ่นเป็นของประชาชน” ในประเด็นเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเด่นและข้อจำกัดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติในหมวดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ออกอากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 , ช่อง 5 , ช่อง 7 , MCOT , NBT และไทยพีบีเอส ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30-18.00 น.)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า