ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชาติชาย สุทธิกลม, นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย , นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 6 (ทิศใต้) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า