ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี


สถาบันพระปกเกล้า โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 7 นำคณะผู้เข้าศึกษาอบรมจำนวน 90 คน ศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ภาคตะวันตก ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 โดยมีพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้านำทีมศึกษาดูงาน กิจกรรมการดูงานใน จ.เพชรบุรีและราชบุรี ได้แก่ การเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เรียนรู้ในประเด็นคุณค่าการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย วิทยากรประกอบด้วย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เพชรบุรี นายกเทศมนตรี ต.หาดเจ้าสำราญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดำเนินรายการโดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ตามด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ "กรณีการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชนเผ่า ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์อพยพถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีปลัดอาวุโส อ.สวนผึ้งร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ส่วนการดูงาน ณ จ.กาญจนบุรี เน้นการทำความเข้าใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เริ่มด้วยการรับฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ด่านบ้านน้ำพุร้อน เขตเศรษฐกิจพิเศษ วิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยนเป็นผู้ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) นายก อบต.บ้านเก่า และผู้บริหารโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย รัฐตะนาวศรี ประเทศพม่า จากนั้นเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก และในวันสุดท้ายรับฟังบรรยายหัวข้อ "การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น" ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า